Дјелокруг послова

– Припрема развојне планове, те извјештаје и анализе остварења планова Градске управе
– Организује израду, праћење и ажурирање градских стратешких докумената и акционих планова
– Координира активностима на импементацији развојних докумената и акционих планова и пружа стручну подршку при спровођењу развојних пројеката
– Оперативно управља економским, еколошким и друштвеним развојем
– Развија и оперативно управља предузетничком инфраструктуром, припрема промотивне и маркетиншке материјале и врши промоцију општине као повољног мјеста за улагање, пословање и живот
– Обезбјеђује стални контакт са инвеститорима, те подстиче јавно приватни дијалог

Радници одјељења

Функција

Име и презиме

Канцеларија Телефон

Е-пошта

Шеф Одсјека за локални развој

Горан Вујаковић

32а 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције

Дијана Коџо

32

051/334-214

dijana.kodzo@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за управљање друштвеним развојем и примјену стандарда

Јелена Јавор

20

051/334-211

jelena.saric@laktasi.net

Виши стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције

Сњежана Мијатовић

20

051/334-211

snjezana.mijatovic@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за сарадњу са домаћим међународним институцијама и организацијама

Страхило Моцоња 32 051/334-214

strahilo.moconja@laktasi.net