Пољопривредно земљиште простире се на преко 19 хиљада хектара. Од тога око 66 одсто отпада на оранице, док остатак чине воћњаци и ливаде. Незнатна је површина под виноградима са око стотину хиљада чокота винове лозе.
Када се, уз то, имају у виду повољна клима, традиција и чињеница да су две трећине домаћинстава су пољопривредна, развој пољопривреде је и за будућност један од најбитнијих приоритета. Највише се гаје ратарске и повртарске културе. Кукуруз је главни усјев, затим пшеница и јечам, а мање зоб, соја и сточно крмно биље. Од поврћа, највише се узгаја кромпир, лук, купус, парадајиз, паприке и лубенице. Од воћа, најзаступљеније су шљиве, а затим трешње и јабуке. Непрестано расте површина под воћњацима, а све већа пажња поклања се и подизању винограда.

Значајне могућности за сточарску производњу још се недовољно користе. Сеоска домаћинства претежно се баве свињогојством и тржишном производњом млијека.

У протеклом периоду град Лакташи је достигао висок ниво примарне пољопривредне производње, а пољопривредна производња има учешће око 10% у укупном приходу града.

Концептом свеобухватног развоја Града Лакташи желимо у наредном периоду створити услове за нове инвестиције у области прехрамбене индустрије који би производе од примарних пољоривредних произвођача откупљивали и прерађивали у производе са доданом вриједности чиме бисмо постигли већи степен финализације и обезбједили пласман за производе примарних пољопривредних произвођача.