Град Лакташи свакодневно спроводи активности на припреми и реализацији инвестиционих пројеката којим се планира остваривање стратешких циљева привредног и укупног развоја града. Реализацијом планираних пројектних активности створиће се услови за развој привредног сектора и повољне предузетничке климе, што неминовно доводи до пораста броја запослених, животног стандарда и бољег квалитета живота становништва града.

 

Главни инвестициони пројекти: