Законске обавезе послодавца према раднику, права и обавеза радника, основа синдикалног организовања и обавеза државе према радницима, регулисани су Законом о раду који је ступио на снагу 20. јануара 2016. године. Закон о раду.pdf

Пријава запослених радника се врши у Пореској управи Републике Српске на прописаном обрасцу ПД 3100 , а Упутство за попуњавање обрасца доступно је на овом линку.