Контакт Одјељења за привреду и друштвене дјелатности:

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бранкица Зелић 051/334-236 brankica.zelic@laktasi.net
Стручни савјетник за привреду Александар Јерковић 051/334-237 aleksandar.jerkovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управно-правне послове у привреди Тијана Лукајић 051/334-238 tijana.lukajic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за развој предузетништва и финансијско управљање и контролу Дражена Кукољ-Кнежевић 051/334-238 drazena.knezevic@laktasi.net