Сајмови представљају неизоставан инструмент за привредне субјекте из различитих сектора, обезбеђујући им могућност да се представе на широкој платформи пред потенцијалним клијентима, партнерима и инвеститорима. Учешћем на сајмовима компаније не само да могу представити своје производе и услуге, већ и да изграде и учврсте мрежу контаката са другим привредницима и да пруже додатну видљивост своје компаније што може имати значајно утицати на њихову репутацију и позиционирање на тржишту.