Grad Laktaši aktivno radi na omogućavanju i sprovođenju programa i projekata finansijske i nefinansijske podrške s ciljem podsticanja i razvoja preduzetništva. Intenzivo radimo na pripremi i provođenju projekata od značaja za razvoj grada, identifikaciji izvora finansiranja u vidu donatorskih sredstava i podsticaja privredne djelatnost, te pribavljanju donatorskih sredstava za podsticanje preduzetništva kod stanovništva na teritoriji grada.

Javni pozivi za učešće kao i obavještenja o sprovođenju projekata, javna su i dostupna putem internet portala ili u Odsjeku za lokalni razvoj.

Mogućnost finansiranja startup poslovanja na nivou entiteta:

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=78

Garantni fond Republike Srpskewww.garantnifondrs.org

Komercijalne banke registrovanewww.abrs.ba