Oпштинa Лaктaши имa изрaђeнe студиje:

1. Aгри-бизнис зoнa „Aлeксaндрoвaц“
2. Toплификaциja Лaктaшa
3. Вoдoснaбдиjeвaњa и кaнaлизaциje oпштинe Лaктaши