Босна и Херцеговина потписала је Споразум о слободној трговини средње Европе (ЦЕФТА)

са сљедећим земљама:
– Србија
– Црна Гора
– Македонија
– Молдавија
– Албанија
– УМНИК/Косово.

Споразум ЦЕФТА замењује и допуњује постојеће споразуме о слободној трговини са појединим земљама у региону. Споразум омогућава већу транспарентност и правила игре који се могу поредити са стандардима ЕУ, као и приступ тржишту од око 25 милиона људи. Босна Херцеговина такође има потписан Споразум о слободној трговини с Турском, чиме је омогућен приступ новом тржишту од 70 милона људи.

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) између Европске Уније (ЕУ) и Босне и Херцеговине (БиХ) ступио је на снагу 01.06. 2015. године чиме се успоставило чврсто и блиско партнерство између Европске уније и БиХ те продубиле међусобне политичке, економске и трговинске везе. Споразум о стабилизацији и придруживању је сад наш главни оквир за односе са ЕУ, кojи ћe ће такође доприњети прогресивном усклађивању БиХ законодавства са законодавством ЕУ.

Споразум о слободној трговини између Босне и Херцеговине и ЕФТА земаља (Швицарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) потписан је дана 24.06.2013. године у Норвешкој, а ступио је на снагу у сјечњу 2015. године.