Индустријска зона у Великом Блашку удаљена је од административног центра града 5 km. Налази се на магистралном путу М-16-1 Клашнице – Дервента, и поред магистралног пута М-16 Бања Лука – Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука – Градишка.
Удаљена је Међународног аеродрома Бања Лука 7 km. Одстојање од Бањe Луке је 20 km, од Сарајева 210 km, од ЕУ границе (Градишка) 30 km, Београда (Србија) 312 km. У зони је смјештено 15 производних предузећа, а заступљене су дрво-прерађивачка, бетонска и текстилна индустрија.


Доступна инфраструктура:

• Водоводна мрежа,
• Телекомуникациона мрежа,
• Електрична енергија,
• Организован одвоз отпада.

Власништво: Земљиште се налази у приватном власништву. Град може помоћи инвеститору у успостављању контакта с приватним власником.

Цијена земљишта за куповину по m²: 20,00 КМ/m²

Документација: Усвојен регулациони план.