На подручју општине Лакташи у 2018. години у просјеку је било запослено 9.843 лица, што је у односу на претходну годину више за 323 лица или 3,39% (број запослених у 2017. години 9.520). Општина Лакташи је по броју запослених трећа општина на подручју Привредне коморе Бања Лука, и учествује са 7,06% у укупној запослености Коморе Бања Лука. На нивоу Републике Српске, иако девета по броју становника, општина Лакташи заузима пето мјесто, уз учешће од 3,70% укупно запослених.

Просјечан број незапослених (активна понуда радне снаге-просјек стања на евиденцији Завода за запошљавање крајем сваког од мјесеци) у Републици Српској у 2018. години износио је 105.793, што је у односу на просјечан број незапослених у 2017. години (120.056 лица) мање за 14.263 лица, односно за 11,88% (чиме је настављен опадајући тренд активне понуде радне снаге започет 2012. године (просјечан број незапослених у односу на 2012. годину смањен за 47.432 лица, односно за 30,96%). Укупан број новопријављених на евиденцију Завода у 2018. години (62.450) већи је за 19.915 лица или за 46,82% у односу на број лица која су са евиденције Завода брисана ради запослења (42.535).

На евиденцији Завода за запошљавање, Биро Лакташи, са 31.12.2018. године налазило се 1.099 лица која активно траже посао, што је за 921 лице (45,59%) мање него у истом периоду прошле године (2.020 лица). Просјечан број незапослених у 2018. години (1.571) се смањио за 621 лица, односно за 28,33% (наредни графикон)

 

Aдминистративна стопа незапослености, израчуната на основу просјечног броја запослених и незапослених лица, која су у току године била регистрована, односно евидентирана, износи 13,76% (наредни графикон) и знатно је испод републичког просјека (28,43%).

Квалификациона структура незапослених лица – активна понуда са стањем на дан 31.12.2017. године (2.020 лица) и 31.12.2018. године (1.099 лица), приказана је на сљедећим графиконима:

gf2 (2)

У укупном броју евидентираних незапослених лица на крају 2018. године, 89,90% чине стручна лица, а 10,10% су НК лица (лица без занимања). Доминантну групу на евиденцији незапослених и даље чине КВ лица – III степен (33,03%), а одмах затим лица са средњом стручном спремом (32,39%). Број незапослених лица свих квалификација, осим лица са стручним звањима ВСС-180 ецтс (4 лица више), мастер и магистар (заједно 6 лица више) се смањио у односу на исти период 2017. године. Највеће смањење је код КВ радника (392 лица мање), лица са средњом стручном спремом (255 лица мање) и НК радници (213 лица мање).